Sidstenyt

Sidstenyt

Hej alle skytter.


Bemærk:


Pistolerne har forsat skydeaften Onsdag kl. 19 - 21.oo

På Tjørnegårdsskolen.I klubben er der, ophængt kommende stævner, som man kan tilmelde

sig og deltage i.


Det er både for Riflerne og Pistolerne.


Sidste indendørs skydning for Riflerne er, 16/4-2024

og udendørs skydningen starter Mandag d.22 April på

skydebane vest Hovedgaden 610. 2640 Hedehusene

Tlf: 4659 0164