Pistolskydning

Husk, at fokuserer, på foreste sigtemiddel-1-korn og -2-kærv  

 ½ cm. under den sorte plet.  Derefter, foretag et-blødt aftræk

Pistolerne er

halvautomatiske -

med 5 skuds magasin 

sigte punkt 1/2 cm.under.


Unge skytter fra 14 år af, skal bruge begge hænder på støttepude til at støtte under armen. 

ikke våbnet, håndledet skal ligge udover, der er skydeinstruktør tilstede.

 

Voksne-1 hånd / eller 2 hænder, fritstående, uden støtte.

Skydningen foregår på 15 m.

med begge øjne åbne !

Kan du ikke det? findes der hjælpemidler

det er kun riffelskytter, der lukker det ene øje.

Nylig afholdt Fastelavns skydning for Pistolerne. se foto.

Nr.2  -  Nr.3  -  Nr.1

Årets tønde:

             Nr. 1 - Nr. 2 - Nr. 3

Tættes på det hemlige tal-som var 47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Division skydning: i Fløng skyttefore. 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncentration - Åndedræt - Blødt aftræk.