Information

www.roskildeskytten.dk

 

Kære Gert R.


Foreningslivet har nu fået mulighed for at dyrke udeaktivitet, efter særlige retningslinjer. Det har været afgørende for os at sikre, at myndighederne vil godkende, at vores skydehuse kan betragtes som udendørsanlæg. Det er nu lykkedes efter flere henvendelser til Corona Hotlinen.

Alle vil gerne i gang, men det er vigtigt, at vi forbereder os godt, inden vi lukker op for foreningsaktiviteten på vores udendørsanlæg. Det er vigtigt, at man inden åbningen får lavet klare planer for hvordan man lukker op – erfaringerne viser, at det at lukke op, er sværere end at lukke ned.

DIG Skydning har i samarbejde med Dansk Skytte Union og Skydebaneforeningen Danmark udarbejdet en vejledning til håndtering af genåbning. Se den her.

Det er vigtigt, at afstandskravet på 2 meter fortsat overholdes, og derfor er skydning for skytter, børn, unge som voksne, som ikke er selvhjulpne, desværre ikke mulige med myndighedernes nuværende retningslinjer og anbefalinger. Sådan må det være indtil andre retningslinjer udmeldes fra myndighederne, men vi er ikke omfattet af de regler der f.eks er for skoler og institutioner.

Brugen af foreningsvåben og fælles udstyr er et klart gråzoneområde. Vi vil ikke anbefale at foreningsvåben, der naturligt er i tæt kropslig kontakt, anvendes af flere udøvere.

Vi glæder os dog over, at foreningsaktivitet for en række af vores medlemmer nu er mulig, også selvom vi ikke kan samles i klubhuset, før, under eller efter endt skydning, da klubhuset fortsat skal være aflukket.

Ved spørgsmål, kan det lokale landsdelskontor kontaktes, eller DGI Skydning på landsplan.

Venlig hilsen
Lars Høgh
Hovedbestyrelsesmedlem, formand for DGI skydning

Det kræver 2. Års medlemskab, samt godkendelse af Politiet, hvis du ønsker at købe eget våben.

Vejviser


Hyrdehøj indkørsel 5.


Kør nedenom Tjørnegårdshallen, frem til skolen,

 gå ned af kældertrappen til skydeklubben.


Husk at passe din træning, vigtigt hvis du har våben.

 

Skydetider:


Mandag kl.18.30 - 20.30 Riffelskydning børn og unge 8-14 år med instruktion. 


Tirsdag 18.30 - 20.30  Riffelskydning Juniorer og Voksne instruktør til stede.


Onsdag kl. 19.00 - 21.00  Pistolskydning instruktør / hjælper til stede


 


Formand: Søren R.Andersen. mail: sorenriisandersen@hotmail.com

mobil nr: 2662 8095


N.Formand. mail: ks_jj@jensen.mail.dk


Kasserer: mail. bjarne@roskildeskytten.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:


Bente. mail: bentetorb@icloud.com

Lone. mail: la1@live.dk

Theo. mail: t.diener@mail.tele.dk

Peter. mail: p.scheffel@webspeed.dk

David. mail: davsoe@gmail.com


Suppleant: Thomas


Klubbens facebook:

www.facebook.dk/roskildeskytten


Webside design/webmaster. M.H.Christiansen

mail: mogens.hemann@gmail.com

 

HHvis man mangler noget? vedrørende skydning, kan man henvende sig til


www.skyttebutik.dk